Wehikuły Usamodzielnienia w 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy 11 grup Wehikułów Usamodzielnienia w 10 miastach (Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lęborku, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie – 2 grupy, Warszawie, Wrocławiu i Zawierciu). Przed Robinsonami dwa lata pracy w lokalnych grupach i wspaniała przygoda w budowaniu własnej samodzielności.

Każda z grup spotyka się dwa razy w miesiącu na 4-godzinne warsztaty usamodzielnienia. Zajęcia prowadzą przeszkoleni przez fundację edukatorzy (24 osoby).

Wehikuł Usamodzielnienia w Lęborku z Regionalnym Centrum Młodzieży. Pozostałe grupy finansowane są przez firmy Benefit Systems, Credit Suisse, HSBC, State Street oraz Urząd Miasta Szczecin.

Osoby chętne, żeby dołączyć do programu, zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu – Anną Walas (a.walas@fundacjarobinson.org.pl).

Gra Samodzielny Robinson

Jak powstała gra?

Gra powstała od zera, zespół Fundacji wypracował ją wspólnie z Robinsonami.  Wszystko zaczęło się latem 2017 roku na Letnich Warsztatach Samodzielności na Kaszubach, gdzie grupa Robinsonek i Robinsonów z całej Polski podjęła się stworzenia własnej gry w samodzielność. To był pierwszy krok. Następnie w trakcie roku szkolnego wszystkie wehikuły w Polsce dołożyły swoją cegiełkę, wymyślając sytuacje i wyzwania w grze. Zebraliśmy ten dorobek i na kolejnych Letnich Warsztatach w sierpniu 2018 roku testowaliśmy już prototyp gry, wsłuchując się w opinie i komentarze Robinsonów.

Tak oto powstała gra tworzona przez młodzież dla młodzieży jako świadectwo tego, że Robinsonowie, mimo trudnej sytuacji życiowej, mają niezwykły potencjał.

Gra Samodzielny Robinson plansza kart Pudelko.jpg
Anna Agnieszka Grzymkowska
Dlaczego pomagam?

Co mi dodaje energii, a co mnie osłabia? Takie pytania zadali sobie uczestnicy warsztatu zorganizowanego przez załogę Fundacji Robinson Crusoe w ramach programu Grant Robinsona.

Niecodzienny warsztat miał miejsce we wtorek 20.11.2018 w Filii Młodzieżowego Domu Kultury dzielnicy Śródmieście przy ulicy Fabrycznej w Warszawie. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy inicjatywy Sąsiedzi Sąsiadom, domu kultury, firmy szkoleniowej Teamlabs, Fundacji Robinson, Credit Suisse.  Tematem spotkania był wolontariat, a celem integracja.

Uczestnicy warsztatu zastanawiali się nad sensem pomagania tworząc wspólną instalację z przygotowanych materiałów. Na koniec praca została sfilmowana od wewnątrz, przejeżdżającą przez nią miniaturową kamerą zamontowaną na kolejce elektrycznej.  Mimo iż na początku uczestnicy słabo się znali, świetnie się wszystkim razem pracowało, a efekt wspólnej pracy naprawdę przerósł oczekiwania. Czekamy na więcej takich inicjatyw!

Anna Agnieszka Grzymkowska
Nowy program Senior-Junior

We współpracy z Fundacją Benefit Systems i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, rozpoczynamy nowy program o roboczej nazwie Senior-Junior. Program zrodził się z pomysłu stworzenia naturalnej wymiany pomiędzy rosnącą grupą aktywnych seniorów, a młodymi ludźmi, którzy bardzo potrzebują pozytywnych, konstruktywnych relacji z mądrymi dorosłymi.

Młodzież w wieku 16 -18 lat opuszczająca Instytucje opieki zastępczej jest zagrożona wykluczeniem społecznym z wielu powodów: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, bezradności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach biologicznych, braku umiejętności przystosowania do życia po opuszczeniu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Młodzież nie ma wielu okazji do obserwowania pozytywnych wzorców czy budowania relacji z dorosłymi. W systemie opieki zastępczej proces usamodzielnienia jest marginalizowany, brakuje dobrych praktyk w tym obszarze i sprawdzonych rozwiązań.

Z danych MOPSu w Łodzi wynika, że ponad 70% usamodzielniających się nie ma jakiegokolwiek opiekuna usamodzielnienia – przyjaznego dorosłego, który będzie wsparciem w codziennych sprawach we wchodzeniu w dorosłe życie. Jednocześnie na terenie Łodzi, jak wynika z danych Rzecznik ds. Seniorów, mieszka 168 tys. seniorów z czego ok. 20% to osoby aktywnie korzystające z oferty miasta i organizujące sobie czas w klubach seniora i Uniwersytetach III wieku. Jest to grupa o ogromnym potencjale, coraz bardziej zainteresowana różnymi formami rozwoju i aktywności, także w formie wolontariatu.

Więcej informacji na temat projektu udziela:
Anna Żelazowska-Kosiorek
Tel. 605053554
a.zelazowska-kosiorek@fundacjarobinson.org.pl

Aleksandra Paduch
Skill IT for Youth

Realizujemy nowy projekt, którego celem jest wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w wiedzę, umiejętności i pewność siebie w obszarze kompetencji cyfrowych, aby dzielili się tym z młodzieżą i wzmacniali ich w wyjściu naprzeciw wyzwaniom XXI wieku.

Projekt Skill IT for Youth (2018-2020) zakłada zwiększenie atrakcyjności i efektów pracy z młodzieżą, poprzez digitalizację tej pracy.

Główną grupą docelową projektu są edukatorzy pracujący z młodzieżą oraz liderzy organizacji pozarządowych (NGO) z tego obszaru.

Projekt Skill IT for Youth jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+, prowadzony przez Irlandzką Agencję Narodową ‘Leargas’. Projekt jest realizowany partnerstwie pomiędzy: Youth Work Ireland, Camara Education, Kerry Diocesan Youth Service z Irlandii, Norsensus Mediaforum z Norwegii, Fundatia Danis z Rumunii oraz Fundacją Samodzielni Robinsonowie z Polski.

Więcej o projekcie Skill IT

Aleksandra Paduch