Kim jesteśmy

Fundacja Robinson Crusoe zajmuje się usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

"Robinsonowie" (tak nazywamy naszych podopiecznych) potrzebują wsparcia zarówno w obszarze umiejętności społecznych jak i emocji. Z powodu braku wiary w siebie, oparcia w rodzinie i bliskich oraz lęku przed kolejnym niepowodzeniem często wycofują się z sytuacji wymagających wytrwałości i rezygnują z szans, mogących odmienić ich los. Uczymy Robinsonów jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną - jak przerwać zaklęty krąg bezradności, jak przełamywać bariery, jak samodzielnie walczyć o swoje miejsce w świecie i w społeczeństwie.

Od 2002 roku Fundacja opracowuje autorskie praktyczne programy usamodzielniania, które pozwalają młodzieży z placówek zaistnieć w lokalnej społeczności w konstruktywny sposób i własną aktywnością przeciwdziałać stygmatyzacji. Działamy na terenie całego kraju, gdzie zakładamy lokalne centra usamodzielnienia tzw. Wehikuły Usamodzielnienia dla młodzieży powyżej 16 roku życia.
Aktywizujemy lokalne społeczności wokół idei współpracy z młodzieżą z trudnym startem życiowym.

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego.

JAK DZIAŁAMY

  • Pracujemy procesowo a nie akcyjnie. Tworzymy relacje i więzi

  • Budujemy zróżnicowane i otwarte środowisko poza instytucjami opiekuńczymi

  • Robinsonowie tworzą rodzaj społeczności opartej na wspólnych praktykach i wzajemnie się motywującej

  • Angażujemy lokalne społeczności i włączamy w odpowiedzialność za zagrożonych wykluczeniem

Fundacja Robinson Crusoe shutter.jpg