Skill IT for Youth

Realizujemy nowy projekt, którego celem jest wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w wiedzę, umiejętności i pewność siebie w obszarze kompetencji cyfrowych, aby dzielili się tym z młodzieżą i wzmacniali ich w wyjściu naprzeciw wyzwaniom XXI wieku.

Projekt Skill IT for Youth (2018-2020) zakłada zwiększenie atrakcyjności i efektów pracy z młodzieżą, poprzez digitalizację tej pracy.

Główną grupą docelową projektu są edukatorzy pracujący z młodzieżą oraz liderzy organizacji pozarządowych (NGO) z tego obszaru.

Projekt Skill IT for Youth jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+, prowadzony przez Irlandzką Agencję Narodową ‘Leargas’. Projekt jest realizowany partnerstwie pomiędzy: Youth Work Ireland, Camara Education, Kerry Diocesan Youth Service z Irlandii, Norsensus Mediaforum z Norwegii, Fundatia Danis z Rumunii oraz Fundacją Samodzielni Robinsonowie z Polski.

Więcej o projekcie Skill IT

Aleksandra Paduch