SKILL IT FOR YOUTH

Włączenie umiejętności cyfrowych do pracy z młodzieżą.

Realizujemy nowy projekt, którego misją jest wprowadzenie pracy edukacyjnej z młodymi ludźmi na wyższy poziom. Wiedza i narzędzia wypracowane w czasie 2 lat trwania projektu, będą służyć uatrakcyjnieniu pracy edukatorów poprzez częściową digitalizację tej pracy i wzmocnienie jej efektów. Głównym celem projektu jest wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w wiedzę, umiejętności i pewność siebie w obszarze kompetencji cyfrowych, aby dzielili się tym z młodzieżą i wzmacniali ich w wyjściu naprzeciw wyzwaniom XXI wieku.

Fundacja Samodzielni Robinsonowie jest partnerem tego projektu i realizuje go w ramach programu Erasmus+ z organizacjami z kilku krajów europejskich: Youth Work Ireland, Camara Education i Kerry Diocesan Youth Service z Irlandii, Fundatia Danis z Rumunii, Norsensus Mediaforum z Norwegii.

Główną grupą docelową projektu są osoby pracujące z młodzieżą oraz liderzy organizacji pozarządowych (NGO) z tego obszaru.

Działania w projekcie:

  • Wypracowanie narzędzi edukacyjnych wzmacniających kompetencje młodych ludzi w obszarze ICT (Information and Communication Technology) oraz innych umiejętności niezbędnych do poradzenia sobie z wyzwaniami nowoczesnego rynku pracy.

  • Promowanie świadomości znaczenia digitalizacji w pracy z młodymi ludźmi, wypracowanie standardów tej pracy.

  • Wypracowanie, we współpracy ze społecznością sieci, innowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych zarówno dla osób pracujących z młodzieżą jak i dla organizacji oraz ich liderów.

  • Zaproponowanie polityki publicznej do promowania digitalizacji całego sektora pracy z młodzieżą.

Wspieranie umiejętności młodych ludzi w obszarze cyfrowym jest kluczowe w przygotowaniu ich na wyzwania zintegrowanego europejskiego rynku pracy oraz wzmacnia ich jako przyszłych aktywnych obywateli. Europejska ekonomia w obszarze cyfrowym rozwija się 7 razy szybciej niż inne dziedziny i potrzebuje wysoko wykwalifikowanych młodych pracowników. Podobnie jest w obszarach związanych z administracją państwową i aktywnością obywatelską, która w coraz większym stopniu odbywa się online. Aby być aktywnym i włączonym w działania społeczności trzeba dobrze funkcjonować w świecie technologii cyfrowych – od tego zależy coraz bardziej poczucie dobrostanu i samorealizacji.

Koordynator Projektu:
Agnieszka Grzymkowska
agrzymkowska@fundacjarobinson.org.pl

Wszelkie informacje o projekcie i poszczególnych działaniach można znaleźć na stronie internetowej projektu:

https://digipathways.io

 
SkillIT_partners (1).png