KADRA fundacji

Magdalena Kępka - fundrising leader

Anna Walas - koordynatorka programu Wehikuł Usamodzielnienia

Anna Kosiorek-Żelazowska – koordynatorka programów Bezpieczny Staż i Senior-Junior

Urszula Puchalska – koordynatorka projektu CoOP - Co-operate to Operate

Jakub Iwański – koordynator projektu  CYCLES

Agnieszka Grzymkowska – koordynatorka projektu Skill It for Youth

Magdalena Elzanowska-Michalska - koordynatorka programu Gry Robinsona

Marta Bogumił-Felbur - koordynatorka warsztatów w Mieszkaniach Chronionych w Szczecinie

Edukatorzy pracujący z młodzieżą w Wehikułach Usamodzielnienia

Julia Banaś - Wehikuł Usamodzielnienia w Żorach

Weronika Behling - Wehikuł Usamodzielnienia w Warszawie

Barbara Biernat - Wehikuł Usamodzielnienia w Krakowie

Marta Bogumił-Felbur - Wehikuł Usamodzielnienia w Szczecinie

Olga Brążkowska - Wehikuł Usamodzielnienia w Szczecinie

Magda Brodzińska-Pliszka - Wehikuł Usamodzielnienia w Szczecinie

Monika Cichomska - Wehikuł Usamodzielnienia w Sieradzu

Kaja Czyżewska - Wehikuł Usamodzielnienia w Sieradzu

Bożena Drączak-Spychała - Wehikuł Usamodzielnienia w Szczecinie

Milena Frączek - Wehikuł Usamodzielnienia w Toruniu

Gabriela Halakiewicz - Wehikuł Usamodzielnienia w Łodzi

Jakub Iwański - Wehikuł Usamodzielnienia w Warszawie

Katarzyna Kańka - Wehikuł Usamodzielnienia w Zawierciu

Magdalena Klein - Wehikuł Usamodzielnienia w Gdańsku

Barbara Kozłowska - Wehikuł Usamodzielnienia w Lęborku

Agata Kurzawa - Wehikuł Usamodzielnienia w Żorach

Joanna Medalion - Wehikuł Usamodzielnienia w Lęborku

Szymon Medalion - Wehikuł Usamodzielnienia w Lęborku

Andrzej Olczyk - Wehikuł Usamodzielnienia w Toruniu

Jacek Olejnik - Wehikuł Usamodzielnienia we Wrocławiu

Przemysław Padechowicz - Wehikuł Usamodzielnienia w Łodzi

Jakub Słowik - Wehikuł Usamodzielnienia w Krakowie

Elżbieta Sołtys - Wehikuł Usamodzielnienia w Zawierciu

Justyna Szczygieł - Wehikułu Usamodzielnienia we Wrocławiu

Alicja Szulc - Wehikuł Usamodzielnienia w Gdańsku

Agnieszka Charyton - wolontariuszka Wehikułu Usamodzielnienia w Warszawie

Marek Kamiński - Wehikuł Usamodzielnienia w Łodzi

Grażyna Partyka - Wehikuł Usamodzielnienia we Wrocławiu

Krystyna Juraszek - Wehikuł Usamodzielnienia w Toruniu

Artur Kocięcki - konsultant projektu Food for Good we Wrocławiu

Krystyna Szczęsna-Witkowska - superwizorka Wehikułów Usamodzielnienia na Śląsku