Misja i cele Fundacji

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie młodzieży pozostającej pod opieką instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób osieroconych biologicznie lub społecznie.

Naszą misją jest usamodzielnianie młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn zostali pozbawieni naturalnego wsparcia w rodzinie. Samodzielność rozumiemy jako podstawową kompetencję życiową, która warunkuje rozwój wszystkich innych umiejętności.

„Samodzielność to stan umysłu, odwaga do tworzenia własnego świata i do opuszczenia bezludnej wyspy”.

Fragment eseju Aureliusza Leżeńskiego

Usamodzielniony Robinson to osoba, która:

• Ma pomysł na siebie i swoje życie oraz wiarę, że mu się uda
• Potrafi stawiać i realizować cele
• Dokonuje świadomych wyborów i ponosi ich konsekwencje
• Jest otwarta na innych, pomaga, współpracuje i potrafi uzyskać pomoc
• Jest niezależnym, odpowiedzialnym i szczęśliwym człowiekiem