COOP - cooperate to operate

Jak angażować partnerów biznesowych do współpracy z NGO? Jak uruchamiać wspólne działania CSR? Co może zrobić firma, aby włączyć do współpracy swoich dostawców i partnerów biznesowych?

Projekt CoOp dotyczy wzmocnienia współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) i organizacjami, które wspierają młodych ludzi w Polsce, Irlandii, Norwegii, Grecji i Rumuni.

Celem projektu jest wsparcie pracowników organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu źródeł finansowania z sektora biznesowego i włączenie małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie działań CSR. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2018 r. i jest finansowany z programu unijnego Ersamus+ przez norweską agencję Active Ugdom.

Główne działania w projekcie:

  • Rozwijanie wiedzy opartej na badaniach dotyczących współpracy MŚP i organizacji pozarządowych oraz zdolności biznesu do inwestowania w rozwój młodych ludzi i edukację.

  • Opracowanie innowacyjnych, atrakcyjnych modeli finansowania i narzędzi w zakresie CSR, z których mogą korzystać zarówno organizacje wspierających młodych ludzi, jak i MŚP.

  • Zidentyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk dotyczących partnerstw MŚP i organizacji wspierających młodych ludzi, z zamiarem rozpoczęcia europejskiego trendu dla takich partnerstw.

Partnerami w projekcie są: Asset Technology(Grecja), Norsensus Mediaforum (Norwegia), Youth Work Ireland (Irlandia) i Fundiata Danis (Rumunia).

Wszelkie informacje o projekcie i poszczególnych działaniach można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://coop.norsensus.no

Koordynator Projektu:
Urszula Puchalska
u.puchalska@fundacjarobinson.org.pl

CoOp-logos.png