cycles

Child and Youth Caretakers Financial Literacy and Entrepreneurship Skills

Projekt CYCLES ma na celu poprawę umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności finansowych wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą (CYCP - child and youth care practitioners).

W projekcie bierze udział 6 organizacji z 5 krajów: Austrii, Polski, Francji, Niemiec i Bułgarii. Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i będzie trwał do września 2019. CYCLES jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Liderem projektu jest FH JOANNEUM Gesellschaft mbH z Austrii.

Dlaczego warto rozwijać przedsiębiorczość

Systemy opieki nad dziećmi i młodzieżą w krajach całej Europy zapewniają przyzwoite wsparcie dla dzieci i nastolatków o złożonych potrzebach. Jednak w większości krajów wsparcie kończy się w wieku 18 lat. Absolwenci pieczy pozostawiani są samym sobie, z godnie z przekonaniem, że jakoś sobie poradzą, staną na własnych nogach i będą na siebie zarabiać. Tymczasem doświadczenie całej Europy pokazuje, że absolwenci pieczy (YCL – young care leavers) należą do grupy osób ponadprzeciętnie dotkniętych takimi zjawiskami jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość i inne niepożądane wydarzenia. Poziom zatrudnienia wśród absolwentów pieczy (YCL) może znacznie wzrosnąć dzięki poprawie umiejętności finansowych i przedsiębiorczości. Problem polega jednak na tym, że młodzi ludzie (YCL) rzadko mają szansę rozwinąć te umiejętności podczas pobytu w pieczy zastępczej. Szczególnie, że także większość ich opiekunów ma deficyty w tej dziedzinie, gdyż w programie ich studiów, kursów formacyjnych temat ekonomii jest kompletnie zmarginalizowany.

Dlatego projekt CYCLES zaadresowany jest w pierwszej kolejności do opiekunów dzieci i młodzieży. Dzięki podniesieniu ich kompetencji możliwe będzie przekazanie wiedzy finansowej podopiecznym. Pracownicy pieczy (CYCP) spełnią funkcję mentorów przedsiębiorczości. Przekazując swoją wiedzę i umiejętności pomogą rozwinąć potencjał młodzieży.

Główne korzyści z projektu CYCLES

Pracownicy młodzieżowi (CYCP) są prawdziwymi ekspertami w ułatwianiu rozwoju społecznego i dobrostanu dzieci i młodzieży. Wykonują wyjątkową pracę i wnoszą istotny wkład w integrację najbardziej zagrożonych grup ze społeczeństwem. Pracownicy młodzieżowi (CYCP) są - z wykształcenia i doświadczenia - wyposażeni w szeroki zakres umiejętności. Jednak większości z nich brakuje umiejętności finansowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. To wielka szkoda, ponieważ jak wiadomo, młodzież często przyjmuje umiejętności od swoich opiekunów.

W związku z tym projekt CYCLES ma na celu stworzenie i wdrożenie szkolenia w zakresie edukacji finansowej i przedsiębiorczości dla praktyków (CYCP) w celu podniesienia ich umiejętności, a po drugie, aby mogli przekazać wiedzę młodzieży (YCL) i przygotować ją do samodzielnego życia.

Główne grupy docelowe projektu CYCLES:

  • Menedżerowie organizacji sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą

  • Opiekunowie dzieci i młodzieży

  • Młodzież z pieczy zastępczej

  • Partnerzy naukowi

  • Badacze

  • Władze polityczne i edukacyjne

  • Decydenci

  • Firmy, które zatrudniają absolwentów pieczy

Główne produkty projektu CYCLES

  • Unikatowy programu szkolenia i szkolenie przeprowadzone przez członków konsorcjum projektu.

  • Podręcznik, który umożliwi wykorzystanie wypracowanych materiałów szkoleniowych w krajach partnerskich.

Koordynator Projektu:
Jakub Iwański
k.iwanski@fundacjarobinson.org.pl

Więcej o projekcie:

www.cycles.fh-joanneum.at