Abeona

-ABEONA-LOGO transparent.png
 

Jak pomóc usamodzielnianej młodzieży w Europie w znalezieniu pracy?

Projekt ABEONA dotyczył właśnie tego ważnego obszaru.

ABEONA to pierwszy projekt dostarczający skutecznych rozwiązań związanych z integracją zawodową usamodzielniającej się młodzieży na poziomie europejskim. Projekt skupiał się na wzmocnieniu umiejętności osób pracujących z młodzieżą. Celem była wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami z różnych krajów europejskich w zakresie metod i narzędzi, które umożliwiają skuteczne wejście młodych ludzi w dorosłość.

W projekcie wzięło udział 10 partnerów z 6 europejskim krajów; Francji, Polski, Hiszpanii, Austrii, Niemiec i Belgii. Wśród partnerów były federacje, organizacje terenowe i eksperckie, które miały różnorodne, komplementarne kompetencje i doświadczenie. Fundacja Robinson Crusoe była jedynym reprezentantem z Europy środkowo-wschodniej.

Projekt był finansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+, a jego liderem była francuska organizacja Groupe SOS Emploi. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015, trwał 2 lata i był podzielony na 3 etapy.

W czasie zakończenia projektu we wrześniu 2017 r., na konferencji prasowej na Place de la Republique w Paryżu, Aureliusz Leżeński, prezes Fundacji Robinson Crusoe, podsumował, „że to co ujawniło się w projekcie i bardzo zbliżyło do siebie organizacje z różnych krajów, to wspólnota europejskich wartości i swoisty ethos pracownika opiekującego się usamodzielniającą się młodzieżą”.

Partnerzy, którzy wzięli udział w projekcie:

logos partners ABEONA.png

Więcej o projekcie:

http://www.abeona-project.com