RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

Wojciech Eichelberger

Psycholog, terapeuta, twórca programów edukacyjnych i profilaktycznych. W latach 1972-1973 uczestniczył w przygotowaniach do programu środowiskowej terapii schizofrenii Synapsis, a w latach 1973-78 współtworzył nowatorski Oddział Terapii i Rozwoju Osobowości - OTIRO. Współzałożyciel Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia. Stypendysta Instytutu Psychoterapii Gestalt w Los Angeles (1976) i Zen Center of Rochester (1980). Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI) założonego w 2004 roku w Warszawie. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka. Autor książek i artykułów z dziedziny psychologii.

Maria Kolankiewicz

Pedagog, praktyk i badacz problematyki dzieci wychowywanych poza rodziną i organizacji systemu pieczy zastępczej. Doktor habilitowany, profesor na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej. Wieloletnia dyrektorka Domu Dziecka ks. Baudouina w Warszawie. W latach 1999-2006 członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Polityki Społecznej i konsultant grupy roboczej Rady Europy na temat „Rodzicielstwo w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym". Autorka rozlicznych publikacji na temat dzieci z instytucji opiekuńczych i konsekwencji wychowywania poza domem rodzinnym.

Anna Kosmala

Pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, od 1989 roku związana z oświatą niepubliczną z 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Wieloletni konsultant Fundacji Robinson Crusoe i przewodnicząca Rady Programowej. Od 2010 roku dyrektor Społecznego Gimnazjum „Dwójka”.

Tomasz Piętka

Z wykształcenia ekonomista, ukończył Uniwersytet Gdański, kształcił się również na University of Pennsylvania (The Wharton School) i University of Michigan. Posiada 25 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w pracy z właścicielami i zarządami spółek w zakresie budowania wartości. Założyciel i Prezes Silvergrass Capital Partners. Wcześniej, przez 15 lat budował i zarządzał portfelami inwestycyjnymi wiodących funduszy private equity i venture capital w Europie Centralnej i Wschodniej (Enterprise Investors, bmp Polska) jak i inwestorów strategicznych (Grupa Computerland) a 7 lat pracował jako doradca. Osobiście brał udział w blisko 100 transakcjach nabycia bądź sprzedaży spółek, zasiadał w 28 radach nadzorczych. Jego doświadczenie obejmuje niemal wszystkie branże, przy czym koncentruje się na spółkach małej i średniej wielkości. Zanim rozpoczął pracę w biznesie, grał zawodowo w piłkę nożną (Lechia Gdańsk), występował w reprezentacji Polski juniorów. Współzałożyciel Fundacji Samodzielni Robinsonowie.

Jerzy Wiśniewski

Nauczyciel i ekspert ds. polityki edukacyjnej. Pełnił szereg funkcji kierowniczych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ekspert Rady Europy, Komisji Europejskiej, OECD i Banku Światowego. Członek Rady Fundacji "Edukacja dla Demokracji" oraz wiceprzewodniczący Rady European Institute for Education and Social Policy.

Piotr Olaf Żylicz

Doktor habilitowany psychologii, prof. SWPS, wykładowca Politechniki Warszawskiej, badacz i terapeuta. Coach i doradca do spraw zasobów ludzkich. Ukończył psychologię na Akademii Teologii Katolickiej. Studiował ponadto w Technische Hochschule w Darmstadt (Niemcy) i Katolckim Uniwersytecie Lubelskim Od 2012 profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Instytucie Psychologii PAN. Autor wielu publikacji naukowych i felietonów psychologicznych. W latach 2007/2008 koordynator programu poświęconego zawodowemu usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych realizowanego pod patronatem United Nations Development Program ze środków EFS. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia 'Wspólne Podwórko' prowadzącego świetlicę terapeutyczną.