Stypendia Dream Worker

Stypendia Dream Worker mają na celu wsparcie podopiecznych Fundacji w długoterminowym rozwoju, tak aby realizowali skutecznie swoje cele rozwojowe i jednocześnie dzięki temu mogli sami wesprzeć innych, którzy potrzebują pomocy. Fundacja będzie finansować wybranym podopiecznym działania prowadzące do ukończenia studiów na wybranych przez nich kierunkach (ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki kariery związanej z przedsiębiorczością i biznesem). Finansowanie będzie obejmować wsparcie edukacyjne, socjalne i psychologiczne wybranych kandydatów.

grupa mlodziezy .jpg
sky-3672647_1920.jpg