Szkolenia

Fundacja Robinson Crusoe prowadzi szkolenia dla osób pracujących z usamodzielniającą się młodzieżą z pieczy zastępczej – zarówno dla pracowników socjalnych zajmujących się młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak dla szeroko pojętych opiekunów usamodzielnienia. Szkolenia koncentrują się na zasadach, technikach i narzędziach wspomagających proces usamodzielnienia, w tym przygotowania planu usamodzielnienia i jego weryfikacji. Uczestnicy szkolenia poznają nowe metody pracy z osobami usamodzielniającymi się, zwiększą swoje kompetencje w pracy z takimi osobami oraz zwiększą wiedzę na temat usamodzielnienia się młodzieży z placówek opieki zastępczej.

Szkolenia są prowadzone przez konsultantów Fundacji w biurze Fundacji w Warszawie lub – na życzenie – w lokalnych ośrodkach pomocy (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy dziecka w całym kraju). Szkolenie najczęściej trwa dwa dni i jest dopasowane do zgłoszonych przez dany ośrodek potrzeb. 

Więcej informacji udziela:
Magdalena Kępka
Tel. 691250060
a.kepka@fundacjarobinson.org.pl 

Workshop -2449726_1920.jpg
Workshop-6385.jpg