WSPIERAJĄ NAS

Partner Fundacji przy organizacji projektu "Bezpieczny Staż" oraz gry edukacyjnej "Czym jest logistyka?".

Długoletni partner Fundacji wspierający regularnie jej działania od 2005 roku.

 

Wspiera bieżące działania Fundacji, m.in. Wehikuł Usamodzielnienia w Sieradzu i Kontrakty oraz projekt "Senior Junior".

Stały partner Fundacji Robinson Crusoe, wspiera Wehikuły Usamodzielnienia w Warszawie i Wrocławiu

 

Wspiera Zimowe Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona i grę edukacyjną "DISCOVER YOURSELF"

Partner w projekcie "Bezpieczny Staż"

 

Od 2017 finansuje działania Wehikułów Usamodzielnienia w Krakowie i Gdańsku

Partner Fundacji w projekcie “Bezpieczny Staż”.

 

Wraz z Regionalnym Centrum Młodzieży współfinansuje Wehikuł Usamodzielnienia w Lęborku.

Od 2008 każdego roku wspiera Zimowe Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona

 
logoSzczecin.jpg

Współfinansuje projekt "Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina"

logo_sieradz.png

Współfinansuje projekt "Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona dla osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej w powiecie sieradzkim"