Wehikuł Usamodzielnienia?

Wehikuł Usamodzielnienia to główny program realizowany przez Fundację w kilkunastu miastach Polski. Jego celem jest długoterminowa i regularna pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Każdego roku w Wehikułach uczestniczy ponad 200 młodych ludzi z pieczy zastępczej.

Jak działa Wehikuł Usamodzielnienia?

Wehikuł Usamodzielnienia to lokalna grupa usamodzielnienia, która liczy 12-20 osób. Uczestniczy w niej młodzież z różnych instytucji opieki zastępczej (domów dziecka, rodzin zastępczych) w wieku 16-24 lata. Wehikuł spotyka się raz na dwa tygodnie przez cały rok szkolny (od października do czerwca). Program zapewnia zarówno naukę umiejętności jak i wsparcie emocjonalne.

Zajęcia Wehikułu prowadzi lokalna kadra przeszkolona przez Fundację, pozostająca pod opieką superwizora. Grupa formuje się we wrześniu, a od października zaczynają się regularne spotkania. Początkowe zajęcia to czas na poznanie się i integrację, co skutkuje w przyszłości poczuciem bezpieczeństwa i nawiązaniem więzi między uczestnikami. Podczas spotkań młodzież nie tylko zdobywa wiedzę i nowe umiejętności związane z szeroko rozumianym usamodzielnieniem, ale również ma możliwość dzielić się doświadczeniami i otrzymuje emocjonalne wsparcie. Wehikuły, dzięki temu że uczestniczą w nich osoby o podobnej historii, pokazują Robinsonom, że można przezwyciężyć trudności, podejmować różne decyzje, prowadzące do samodzielności, poświęcać się swoim pasjom oraz odnosić sukcesy edukacyjne, zawodowe i osobiste.

Co robimy podczas spotkań?

Podczas spotkań Wehikułu realizowane są gry, ćwiczenia symulacyjne i warsztaty dotyczące konstruktywnej komunikacji, ekonomii (w tym gospodarowania domowym budżetem), poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, zdrowia (fizycznego i psychicznego), zdrowego stylu życia, praktycznych umiejętności życiowych i przepisów związanych z usamodzielnieniem. Każde spotkanie trwa około 4 godziny. Zajęcia dobywają się metodą warsztatową – oznacza to, że uczymy poprzez doświadczenie i praktykę.

Młodzież biorąca udział w zajęciach grupowych Wehikułu Usamodzielnienia objęta jest równieżwsparciem indywidualnym.Każdy Robinson ma możliwość indywidualnej pracy z mentorem (jednorazowej bądź cyklicznej w zależności od swoich potrzeb). Podczas spotkań indywidualnych mentorzy dokonują diagnozy poziomu usamodzielnienia danej osoby w 6 obszarach (relacje, edukacja, praca, finanse, zdrowie, prawo) i wspólnie decydują, nad którym z tych obszarów będą pracować. Może zdarzyć się też tak, że Robinson przychodzi do mentora z konkretną sprawą, a mentor decyduje, czy jest to temat, nad którym mogą wspólnie pracować. Mentoring proponowany przez Fundację ma charakter rozwojowy, dotyczy pracy nad takimi kwestiami, jak zarządzanie czasem, poczucie własnej wartości czy motywacja.

Więcej informacji o programie udziela:
Anna Walas, koordynatorka programu
Tel. 691250070
a.walas@fundacjarobinson.org.pl 

Wehikul Usamodzielnienia 2.jpg
Wehikuł Usamodzielnienia 3.jpg