Program Wehikuł Usamodzielnienia.jpg

Wehikuł Usamodzielnienia

Wehikuł Usamodzielnienia to główny program realizowany przez Fundację w kilkunastu miastach Polski. Jego celem jest długoterminowa i regularna pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Każdego roku w Wehikułach uczestniczy ponad 200 młodych ludzi z pieczy zastępczej.

program Bezpieczny Staż.jpg

Bezpieczny Staż

Program Bezpieczny Staż umożliwia młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w bezpiecznymi i przyjaznym środowisku biznesowym. Staże to dla wielu osób pierwsze zetknięcie z rynkiem pracy i możliwość sprawdzenia siebie w roli pracownika. Celem programu jest rozwój umiejętności społecznych, zwiększenie wiary w siebie i motywacji do planowania przyszłej drogi zawodowej.

GRY usamodzielnienia .jpg

Gry edukacyjne

Edukacyjne gry symulacyjne dotyczą kluczowych obszarów usamodzielnienia i są profilowane dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Rozegranie gry Robinson u lekarza, Robinson zna prawo, czy Robinson na plusie zajmuje kilka godzin. Każdej grze towarzyszy omówienie i odniesienie wniosków z gry do realnego życia. Gry rozgrywane są w różnych miastach Polski, z udziałem lokalnej młodzieży.

AKTUALNOŚCI

A6.jpg
Misja Robinson.jpg

Nasza misja

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie młodzieży pozostającej pod opieką instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób osieroconych biologicznie lub społecznie.

Dowiedz się więcej


Samodzielność to stan umysłu, odwaga do tworzenia własnego świata i do opuszczenia bezludnej wyspy.

Aureliusz leżeński