gry edukacyjne

Edukacyjne gry symulacyjne dotyczą kluczowych obszarów usamodzielnienia i są profilowane dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Rozegranie gry Robinson u lekarza, Robinson zna prawo, czy Robinson na plusie zajmuje kilka godzin. Każdej grze towarzyszy omówienie i odniesienie wniosków z gry do realnego życia. Gry rozgrywane są w różnych miastach Polski, z udziałem lokalnej młodzieży.

Jeśli chcesz rozegrać grę w swoim mieście, skontaktuj się z nami:
Magdalena Kępka
Tel. 691250060
m.kępka@fundacjarobinson.org.pl 

Gra symulacyjna “Robinson na plusie”

Gra symulacyjna „Robinson na plusie" powstała we współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych. Umożliwia poznanie i przećwiczenie najważniejszych mechanizmów związanych z zarządzaniem finansami oraz pokazuje, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój.

W trakcie symulacji kilkudziesięciu lat życia gracze podejmują decyzje mające wpływ na ich sytuację finansową w długiej perspektywie: wybierają formę zatrudnienia, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, inwestują. Ponoszą także koszty utrzymania (jedzenie, czynsz) i kupują drobne przyjemności, gromadząc w ten sposób punkty satysfakcji. Wygrywa drużyna, która osiągnie najwyższy wynik finansowy oraz najwyższy poziom zadowolenia z życia.

Gra „Robinson na plusie" jest rozgrywana w miastach w całej Polsce we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Do uczestnictwa w grze zapraszamy usamodzielniającą się młodzież, która na co dzień nie uczestniczy w Wehikule Usamodzielnienia.

Gra “Robinson na swoim”

„Robinson na swoim" to ekonomiczna gra symulacyjna. Symulacja obejmuje podstawowe zasady działania gospodarki rynkowej. W ramach gry uczestnicy zakładają działalność gospodarczą,  sprzedając i kupując realne produkty i usługi. Jako współprowadzący biznes tworzą strategie działania na mini rynku. Podobnie jak w realnej gospodarce występują również w roli indywidualnego konsumenta. W grze stosuje się fikcyjną walutę – Robin.

Główny celem edukacyjnym jest nauka podstaw przedsiębiorczości. Gra pozwala doświadczyć kluczowych etapów współprowadzenia własnej działalności: tworzenie efektywnego zespołu, opracowywanie koncepcji firmy, pisanie biznesplanu, reklamowanie swoich produktów i usług, prowadzenie księgowości. Oprócz osiągnięcia celów biznesowych uczestnicy mają również za zadanie stworzyć zdrową atmosferę pracy. Grę wygrywa zespół, który stworzy najbardziej dochodową firmę.

Gra polega na stworzeniu mini-rynku, oddającego w uproszczeniu sposób działania realnego rynku. Uczestnicy wcielają się w role przedsiębiorców, zakładają firmy i razem ze wspólnikami dbają o jej rozwój. Reklamują swoje usługi, zachęcają klientów, prowadzą dokumentację finansową, płacą podatki.

Są również konsumentami dysponującymi własnymi pieniędzmi wydawanymi według ich upodobania. W czasie wolnym od pracy kupują interesujące ich towary od innych firm uruchamiając przepływ pieniędzy od klientów do sprzedawców. Zadaniem firm jest wytworzyć jak największy dochód w pięć dni.

Gra “Robinson u lekarza”

Gra toczy się w zespołach trzyosobowych. Każdy zespół wciela się w fikcyjną postać, która zapada na rozmaite choroby. Celem zespołów jest jak najszybsze i najskuteczniejsze „wyleczenie" swojej postaci. Celem edukacyjnym jest nauka rozpoznawania objawów chorób, znajomości praw i obowiązków pacjenta, ćwiczenie umiejętności rozmowy z lekarzem. 

W opisach ról znajdują się jedynie opisy objawów – uczestnicy sami muszą zdecydować, z którymi chorobami idą do lekarza pierwszego kontaktu, a z którymi bezpośrednio do specjalisty. Czasem jest też możliwość (czy wręcz konieczność) udania się od razu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Każda błędna decyzja to utrata cennego czasu. 

W rejestracji uczestnicy muszą zmierzyć się z kolejkami, dokumentami i zawodnym niekiedy systemem eWUŚ. Jednak także u lekarzy nie jest łatwo – czasem są rozproszeni, czasem nieprzyjemni, czasem zapomną przystawić ważną pieczątkę albo nie wspomną o możliwości wykupienia tańszego zamiennika. Każda prawidłowa reakcja na takie niedopatrzenia oznacza dodatkowe punkty.

Grze towarzyszy wymagający quiz sprawdzający wyniesioną z niej wiedzę. Najlepszy zespół, czyli ten, który zbierze najwięcej punktów i najlepiej rozwiąże quiz, zdobywa atrakcyjne nagrody. Dzięki poprzedzającym grę warsztatom edukacyjnym o zdrowiu i omówieniu wniosków płynących z rozgrywki, gra jest nie tylko zabawą, ale też autentyczną sytuacją edukacyjną, dzięki której Robinsonowie uczą się, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie w prawdziwym życiu.

Gra “Robinson zna prawo”

Gra toczy się w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Każdy zespół wciela się w fikcyjną postać, której opis („Kartę postaci A”) otrzymuje na początku gry. Zadaniem zespołu jest złożyć w imieniu swojej osoby trzy dokumenty dotyczące usamodzielnienia. W tym celu musi wykupić w „Informacji” odpowiednie druki, płacąc „żetonami czasu” (których pulę otrzymuje na początku gry) symbolizującymi czas, który dana postać poświęca na załatwienie swoich spraw. W „Informacji" można zakupić także „podpisy opiekuna usamodzielnienia” – potrzebne do złożenia niektórych wniosków.

Następnie zespoły wypełniają wnioski i udają się do odpowiednich urzędów, gdzie (czasem po odczekaniu pewnego czasu w kolejce) składają dokumenty. Przyjmujący ich „urzędnicy” oceniają wnioski, a także kulturę i umiejętność wysławiania się graczy. „Urzędnik" prowadzi rozmowę z uczestnikiem wskazanym na karcie postaci, dzięki czemu w rozmowę angażowani są kolejno wszyscy członkowie zespołu, a nie tylko jedna najbardziej chętna i komunikatywna lub wypychana przez grupę osoba.

Po każdej wizycie w urzędzie gracze otrzymują od „urzędnika” krótką informację zwrotną, co ułatwia im skorygowanie swoich błędów w następnym urzędzie. Zarazem każdy „urzędnik” spisuje przyznane przez siebie punkty.

Zespoły, które zrealizują wszystkie swoje zadania przed końcem wyznaczonego czasu, mogą zgłosić się do „Informacji" po zadanie bonusowe. Otrzymują wtedy „Kartę postaci B”, opisującą sytuację dziejącą się w nieodległej przyszłości i związaną już z samodzielnym, dorosłym życiem. Z kolei zespoły, które mają wątpliwości, mogą za żetony czasu wykupić w „Informacji" konsultacje z ekspertem.

Na koniec zliczane są punkty i ogłaszani zwycięzców. Wnioski płynące z gry omawiane są podczas pracy w podgrupach – zadaniem uczestników jest wskazanie, jakie postępowanie najczęściej okazywało się błędne, a jakie zachowania były najbardziej efektywne.

Gra “Wyspa Robinsona”

Gra strategiczna „Wyspa Robinsona" została opracowana we współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych. Gra pozwala uczestnikom zrozumieć mechanizm wykluczenia społecznego oraz doświadczyć jego konsekwencji. Uczestnicy i uczestniczki gry wcielają się w role osób należących do różnych grup interesów. Kiedy w ich otoczeniu pojawia się nowa grupa, muszą podjąć decyzję, co robić...

Jednym z możliwych scenariuszy jest wspólne wypracowanie sposobów włączania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie i działanie lokalnej społeczności, także w wymiarze ekonomicznym.

Grę „Wyspa Robinsona" rozgrywamy w społecznościach lokalnych, na których terenie powstają nowe Wehikuły Usamodzielnienia. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządu, organizacji pomocowych i biznesu. W ten sposób pokazujemy, że odpowiedzialność za usamodzielniającą się młodzież zagrożoną wykluczeniem spoczywa na nas wszystkich i każdy może podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie mechanizmowi wykluczenia.

Gra “Samodzielny Robinson”

Gra Samodzielny Robinson została stworzona przez Robinsonów i Robinsonki uczęszczających na Wehikuły Usamodzielnienia w roku szkolnym 2017/2018. Jest to gra planszowa,w której gracz wciela się w rolę usamodzielniającego się wychowanka pieczy zastępczej. Przed młodą osobą stoi szereg sytuacji, które wymagają mądrych decyzji bądź współpracy z innymi graczami. W trakcie przebiegu gry uczestnicy zwiększają swoje umiejętności (symbolizowane przyrostem koralików mocy na barometrze samodzielności) w sześciu określonych obszarach usamodzielnienia:

1 – Relacje – wszystko co związane z relacją do ważnych osób w życiu, rówieśników, opiekunów itd.

2 – Prawo – wszystko co wiąże się z przestrzeganiem litery prawa i korzystaniem z przysługujących praw.

3 – Mieszkanie – wszystko co wiąże się z warunkami bytowymi, zarówno w pieczy jak i samodzielnie.

4 – Zdrowie – wszystko co wiąże się ze zdrowiem, zarówno fizycznym jak i psychicznym.

5 – Finanse – wszystko co wiąże się z przychodami i wydatkami osobistymi.

6 – Edukacja i praca – wszystko co wiąże się ze szkołą oraz pracą zarobkową.

Więcej o grze

gra Robinson 2.jpg
Gra+Samodzielny+Robinson+Plansza+karty.jpg
warsztat Robinson na plusie.JPG
GRA+Samodzielny+Robinson+1.jpg
warsztat Robinson na plusie1.jpg
GRA Samodzielny Robinson 2 plansza rece.jpg