Granty i kontrakty Robinsona

W ramach programu „Kontrakt Robinsona” młodzież ma możliwość uzyskania dofinansowania kursu lub sprzętu, który przyczyni się do rozwoju zawodowego. Może być to kurs prawa jazdy lub narzędzia fryzjerskie. W zamian Robinsonki i Robinsonowie pomagają osobom lub instytucjom w swojej społeczności lokalnej, np. robią zakupy starszym osobom lub pomagają w lekcjach dzieciom w świetlicy środowiskowej. Kontrakt przeciwdziała postawie roszczeniowej („Należy mi się, bo jestem z domu dziecka”) oraz postawie wyuczonej bezradności („Nie potrafię tego zrobić. To ja potrzebuję pomocy”). Dzięki kontraktom młodzież wzmacnia wiarę w swoje możliwości oraz uczy się stawiania i realizowania celów.

Grant Robinsona to projekt skierowany do młodzieży, która kończy przygodę z Wehikułem. Zakłada on zaplanowanie i realizację przez grupę Robinsonów (3-6 osób) działania na rzecz społeczności lokalnej. Może to być działanie jednorazowe (np. zorganizowanie balu karnawałowego dla seniorów) lub związane ze sobą działania cykliczne (np. zorganizowanie ogólnodostępnego klubu gier i regularne spotkania w ramach tego klubu). Młodzież sama znajduje miejsce lub osoby na rzecz których może działać. Przy wsparciu konsultanta fundacji przygotowuje budżet działań lub wydarzenia, dzieli zadania między siebie, planuje czas wykonania grantu oraz przeprowadza i rozlicza działanie.

contract .jpg