asystent usamodzielnienia

Program Asystent/ka Usamodzielnienia polega na indywidualnej pracy z Robinsonami, którzy zakończyli uczestnictwo w Wehikule Usamodzielnienia i potrzebują bardziej zaawansowanej formy wsparcia w drodze do samodzielności.

Pomysł na stworzenie programu wziął się z obserwacji trudności, jakie napotykają pełnoletni wychowankowie domów dziecka, a także rodzin zastępczych stojący przed koniecznością samodzielnego funkcjonowania poza placówką. Znalezienie i wyremontowanie mieszkania, znalezienie i utrzymanie bądź zmiana pracy, pozyskanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, załatwienie korepetycji potrzebnych, by zdać maturę, poradzenie sobie z formalnościami w urzędzie - to tylko niektóre z problemów, w których pomagają Asystentki/ Asystenci Usamodzielnienia. Specyfiką programu jest nastawienie na indywidualne potrzeby.

Asystentki/Asystenci spotykają się ze swoimi podopiecznymi co najmniej raz na kilka tygodni. Podczas spotkań omawiają i ustalają kolejne cele oraz sposoby ich realizacji, a także monitorują przebieg i efekty uprzednio podjętych zadań. Asystenci/Asystentki Usamodzielnienia motywują oraz wspierają Robinsonów w działaniach i osiąganiu celów, jednak odpowiedzialność za ich realizację spoczywa już na samych podopiecznych.

Więcej informacji o programie udziela:
Anna Walas, koordynatorka programu
Tel. 691250070
a.walas@fundacjarobinson.org.pl 

Asystent Usamodzielnienia.jpg