Wehikuły Usamodzielnienia w 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy 11 grup Wehikułów Usamodzielnienia w 10 miastach (Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lęborku, Łodzi, Sieradzu, Szczecinie – 2 grupy, Warszawie, Wrocławiu i Zawierciu). Przed Robinsonami dwa lata pracy w lokalnych grupach i wspaniała przygoda w budowaniu własnej samodzielności.

Każda z grup spotyka się dwa razy w miesiącu na 4-godzinne warsztaty usamodzielnienia. Zajęcia prowadzą przeszkoleni przez fundację edukatorzy (24 osoby).

Wehikuł Usamodzielnienia w Lęborku z Regionalnym Centrum Młodzieży. Pozostałe grupy finansowane są przez firmy Benefit Systems, Credit Suisse, HSBC, State Street oraz Urząd Miasta Szczecin.

Osoby chętne, żeby dołączyć do programu, zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu – Anną Walas (a.walas@fundacjarobinson.org.pl).