Tegoroczne Wehikuły Usamodzielnienia

W aktualnym roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy 12 grup Wehikułów Usamodzielnienia w 11 miastach (Gdańsku, Krakowie, Lęborku, Łodzi. Sieradzu, Szczecinie – 2 grupy, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Zawierciu i Żorach). Przed Robinsonami dwa lata pracy w lokalnych grupach i wspaniała przygoda w budowaniu własnej samodzielności.

Każda z grup spotyka się dwa razy w miesiącu na 4-godzinne warsztaty usamodzielnienia. Zajęcia prowadzą przeszkoleni przez fundację edukatorzy (26 osób).

Wehikuł Usamodzielnienia w Toruniu prowadzony jest we współpracy w Fundacją Erbud, w Lęborku z Regionalnym Centrum Młodzieży. Pozostałe grupy finansowane są przez firmy Benefit Systems, Credit Suisse, HSBC, State Street oraz Urząd Miasta Szczecin.

Osoby chętne, żeby dołączyć do programu, zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu – Anną Walas (a.walas@fundacjarobinson.org.pl).

Aleksandra Paduch