Nowy program Senior-Junior

We współpracy z Fundacją Benefit Systems i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, rozpoczynamy nowy program o roboczej nazwie Senior-Junior. Program zrodził się z pomysłu stworzenia naturalnej wymiany pomiędzy rosnącą grupą aktywnych seniorów, a młodymi ludźmi, którzy bardzo potrzebują pozytywnych, konstruktywnych relacji z mądrymi dorosłymi.

Młodzież w wieku 16 -18 lat opuszczająca Instytucje opieki zastępczej jest zagrożona wykluczeniem społecznym z wielu powodów: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, bezradności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach biologicznych, braku umiejętności przystosowania do życia po opuszczeniu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Młodzież nie ma wielu okazji do obserwowania pozytywnych wzorców czy budowania relacji z dorosłymi. W systemie opieki zastępczej proces usamodzielnienia jest marginalizowany, brakuje dobrych praktyk w tym obszarze i sprawdzonych rozwiązań.

Z danych MOPSu w Łodzi wynika, że ponad 70% usamodzielniających się nie ma jakiegokolwiek opiekuna usamodzielnienia – przyjaznego dorosłego, który będzie wsparciem w codziennych sprawach we wchodzeniu w dorosłe życie. Jednocześnie na terenie Łodzi, jak wynika z danych Rzecznik ds. Seniorów, mieszka 168 tys. seniorów z czego ok. 20% to osoby aktywnie korzystające z oferty miasta i organizujące sobie czas w klubach seniora i Uniwersytetach III wieku. Jest to grupa o ogromnym potencjale, coraz bardziej zainteresowana różnymi formami rozwoju i aktywności, także w formie wolontariatu.

Więcej informacji na temat projektu udziela:
Anna Żelazowska-Kosiorek
Tel. 605053554
a.zelazowska-kosiorek@fundacjarobinson.org.pl

Aleksandra Paduch